วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567

เริ่มต้นการเขียน Resume ด้วยโปรแกรม Canva

เกี่ยวกับคอร์ส


การออกแบบ Resume ง่ายๆ เป็นการใช้โปรแกรมออนไลน์ฟรี มีเพียงแค่สัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็สามารถออกแบบกราฟิกที่ใช้สำหรับการสมัครงาน สมัครเรียน CANVA เป็นโปรแกรมออกแบบกราฟิกออนไลน์ และมีการพัฒนาฟังก์ชันให้สนับสนุนกับงาน Social media และงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ต้องใช้ทักษะการเรียนรู้ชั้นสูง โดยคอร์สเรียนออนไลน์นี้จะเริ่มสอนตั้งแต่การลงทะเบียนใช้งาน ประเภทแม่แบบต่างๆ เมนูที่ใช้งานเบื้องต้น ที่สามารถออกแบบการทำ Resume จนถึงการส่งออกผลงาน ที่ทุกคนก็สามารถทำได้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
  • การลงทะเบียน Canva
  • สร้างสื่อดีไซน์
  • เมนูการใช้งานเบื้องต้น
  • การทำ Resume
  • การส่งออกงาน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา
  • นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • ประชาชนทั่วไป

ผู้พัฒนาหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Email : somchai_m@gmail.com