วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

หลักสูตรสร้างเกียรติบัตรด้วย Canva

เกี่ยวกับคอร์ส

การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ด้วย CANVA เป็นรายวิชาที่เน้นในกระบวนการสร้างและปรับแต่งเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการใช้เครื่องมือและแทคนิคที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างเกียรติบัตรที่สวยงาม น่าทึ่ง และมีคุณค่าทั้งในเชิงส่วนบุคคลและองค์กรเป็นการเข้าใจถึงส่วนประกอบของเกียรติบัตร เช่น การเลือกรูปแบบที่เหมาะสม การแสดงคำอวยพร และการสร้างความน่าสนใจผ่านการออกแบบต่างๆใช้ เครื่องมือ Canva เพื่อสร้างเกียรติบัตรที่สวยงาม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร

  • โปรแกรมสำหรับสร้างเกียรติบัตร
  • องค์ประกอบของเกียรติบัตร
  • สร้างเกียรติบัตรด้วย canva
  • การใส่ข้อมูล
  • การลิงค์ข้อมูลลงเกียรติบัตร

กลุ่มเป้าหมาย

  • ประชาชนทั่วไป

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเรียน

  • Gmail
  • Laptop
  • Web browser

ผู้สอน

ณัฐวัฒน์ ใจแก้ว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Email : 64181550108@g.lpru.ac.th