0(0)

Autodesk MAYA เบื้องต้น

Description

โปรแกรม Maya คืออะไร ในปี 1993 นักพัฒนาโปรแกรมของ Alias Research ได้มีการรวมกลุ่มเล็ก ๆ ขึ้นมาเพื่อวางแผนสำหรับซอฟต์แวร์ 3 มิติตัวใหม่ พวกเขาไม่คิดเลยว่าสิ่งที่พวกเขาฝันจะใช้เวลาเกือบถึง 5 ปีกว่าถึงจะเสร็จสมบูรณ์ ในช่วงนั้นแผนงานก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ทีมพัฒนามีการขยายเพิ่มจำนวนคนมากขึ้นและแม้กระทั่งมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Alias Research เป็น AliasWavefront ในปี 1995 เมื่อมีการรวมกิจการกับบริษัท Wavefront Technologies ซึ่งเป็นบริษัทผู้บุกเบิกในวงการซอฟต์แวร์ 3 มิติเช่นเดียวกัน.

What Will I Learn?

  • เนื้อหา  📈
  • ทำความรู้จักกับโปรแกรม MAYA
  • ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
  • แนะนำ Interface
  • การใช้งานเครื่องมือแต่ละประเภท
  • หลักการปั้นโมเดล
  • ฝึกปั้นโมเดลด้วย Polygon
  • ปั้นโมเดลบ้าน Polygon
  • การส่งออกผลงาน Export

Topics for this course

9 Lessons

ทำความรู้จักโปรแกรม MAYA

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม2:35
แนะนำ Interface0:36
การใช้งานเครื่องมือแต่ละประเภท
หลักการปั้นโมเดล

ฝึกปั้นโมเดลด้วย Polygon

แหล่งอ้างอิง

Free