0(0)

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Pubhtml5

Description

PUBHTML5 คือ เว็บไซต์บริการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หรือฟลิปบุ๊ค (Flipbook) ในรูปแบบพลิกหน้ำ ผู้อ่านสามารถพลิกอ่านหนังสือหน้าต่างๆ ได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ได้ด้วย นิยมนำมาใช้สร้างแมกกาซีนอิเล็กทรอนิกส์, โบรชัวร์อิเล็กทรอนิกส์, แคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถสร้างและเผยแพร่ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.pubhtml5.com ด้วยการอัพโหลดไฟล์pdf และกำหนดค่ารายละเอียดข้อมูลของเอกสารเท่านั้น

Topics for this course

5 Lessons

การจัดเตรียมไฟล์

1.ส่วนประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์5:44
2.การจัดเตรียมไฟล์เอกสาร PDF5:53
3.การรวมไฟล์ PDF5:32

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Free