วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google sites

โดย Thayakorn Chaiwan หมวดหมู่: Comed61
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

แบบประมิน https://forms.gle/C2VVs5XsLn6izCud6

โครงสร้างรายวิชา https://bit.ly/โครงสร้างรายวิชาGooglesites

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • บทที่ 1 ทำความรู้จัก Google Site
  • บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์และการสร้างเว็บไซต์
  • บทที่ 3 การจัดการหน้าเว็บไซต์และเมนูเว็บไซต์
  • บทที่ 4 การแทรกเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์
  • บทที่ 5 การแทรกเนื้อหาจากแอปพลิเคชันของ Google
  • บทที่ 6 การเผยแพร่เว็บไซต์
  • แบบทดสอบท้ายกิจกรรม

เนื้อหาของคอร์ส

ส่วนนำ

  • แนะนำวิชา
  • เงื่อนไขและเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา
  • ช่องทางในการติดต่อ/ปรึกษาทีมผู้สอน

บทที่ 1 รู้จัก Google Sites
บทที่1 รู้จัก Google Sites

บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์และการสร้างเว็บไซต์

บทที่ 3 การจัดการหน้าเว็บไซต์และเมนูเว็บไซต์

บทที่ 4 การแทรกเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์

บทที่ 5 การแทรกเนื้อหาจากแอปพลิเคชันของ Google

บทที่ 6 การเผยแพร่เว็บไซต์

Final Exam: วัดผลประมวลความรู้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว