0(0)

การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

Description

Infographic กับ Powerpoint

Microsoft PowerPoint

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ การนำเสนอผลงานทางการศึกษา ตลอดจนการนำเสนออัลบั้มภาพส่วนตัวต่าง ๆโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 นั้นจะมีจุดเด่นตรงที่สามารถใส่ภาพ เสียงตลอดจนภาพเคลื่อนไหว ลงในสไลด์โชว์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทำให้ได้รับความนิยมมาโดยตลอด

Infigraphic

Infographic มาจากคำว่า Information + graphic อินโฟกราฟิกจึงหมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูล ภายในภาพนั้นอาจประกอบด้วย สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ เป็นต้น ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เข้าใจง่าย รวดเร็ว และชัดเจน เปรียบเสมือนการสรุปข้อมูลลงในภาพ สื่อให้เข้าใจความหมายทั้งหมดได้

What Will I Learn?

  • แนะนำบทเรียน
  • รู้จัก Infographic
  • ประเภทของ Infographic
  • เครื่องมือและการใช้งาน
  • การใช้งานเครื่องมือ
  • การสร้าง Infograpgic

Topics for this course

13 Lessons

แนะนำบทเรียน

แนะนำบทเรียน

Infographic คืออะไร

เครื่องมือและการใช้งานใน powerpoint

การใช้งานเครื่องมือ

การสร้าง Infographic

test

Free