0(0)

การสร้าง mobile app ด้วย App sheet

 • by tomtong
 • Course level: All Levels
 • Categories Comed61
 • Duration 5h
 • Total Enrolled 19

About Course

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ App sheet มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา App sheet ด้วย Google Sheet มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน App sheet ร่วมกับ Google Sheet

Description

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ App sheet มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา App sheet ด้วย Google Sheet มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน App sheet ร่วมกับ Google Sheet มีเทคนิคการใช้เมนูคำสั่งต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน มีจินตนาการในการสร้างชิ้นงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

โครงสร้าง

แบบประเมิน

What Will I Learn?

 • ส่วนนำ
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของ Mobile Application
 • บทที่ 2 การสมัครเข้าใช้งาน
 • บทที่ 3 เเนะนำการใช้งานเครื่องมือใน App sheet
 • บทที่ 4 การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอน
 • แบบทดสอบหลังเรียน

Topics for this course

6 Lessons5h

ส่วนนำ?

แนะนำการเรียนการสอน
นำเข้าบทเรียน2:15

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของ Mobile Application

บทที่ 2 การสมัครเข้าใช้งาน

บทที่ 3 เเนะนำการใช้งานเครื่องมือใน App sheet

บทที่ 4 การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอน

แบบทดสอบท้ายกิจกรรม

Free

Material Includes

 • - ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Mobile Application
 • - ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา Mobile Application
 • - ผู้เรียนความรู้ความเข้าใจการใช้งาน AppSheet ร่วมกับ Google Sheet
 • - ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา Mobile Application ตามความต้องการได้

Requirements

 • ระหว่างเรียนคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอ เเละ รูปเเบบเนื้อหา
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าของคอร์สเรียนได้ตลอดเวลา

Target Audience

 • -นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้
 • -ผู้ที่สนใจสร้าง Mobile Application แต่ไม่มีพื้นฐาน