วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567

การสร้าง mobile app ด้วย App sheet

โดย tomtong หมวดหมู่: Comed61
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ App sheet มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา App sheet ด้วย Google Sheet มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน App sheet ร่วมกับ Google Sheet มีเทคนิคการใช้เมนูคำสั่งต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน มีจินตนาการในการสร้างชิ้นงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

โครงสร้าง

แบบประเมิน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ส่วนนำ
  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของ Mobile Application
  • บทที่ 2 การสมัครเข้าใช้งาน
  • บทที่ 3 เเนะนำการใช้งานเครื่องมือใน App sheet
  • บทที่ 4 การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอน
  • แบบทดสอบหลังเรียน

เนื้อหาของคอร์ส

ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน

  • นำเข้าบทเรียน
    02:15

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของ Mobile Application

บทที่ 2 การสมัครเข้าใช้งาน

บทที่ 3 เเนะนำการใช้งานเครื่องมือใน App sheet

บทที่ 4 การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอน

แบบทดสอบท้ายกิจกรรม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว