เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน
0/1
บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของ Mobile Application
0/1
บทที่ 2 การสมัครเข้าใช้งาน
0/1
บทที่ 3 เเนะนำการใช้งานเครื่องมือใน App sheet
0/1
บทที่ 4 การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอน
0/3
แบบทดสอบท้ายกิจกรรม
0/1
การสร้าง mobile app ด้วย App sheet
เกี่ยวกับบทเรียน
  •  
0% เสร็จสมบูรณ์