0(0)

Adobe lightroom เบื้องต้น

  • Categories Design
  • Total Enrolled 10

Description

โปรแกรม adobe lightroom เป็นโปรแกรมจัดการโปรแกรมถ่ายภาพแบบครบวงจรจากค่าย Adobe ที่ทุกคนรู้จักกันดีโปรแกรมนี้ก็คือความสามารถในการทำงานที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่การจัดระเบียบและการตกแต่งรูปภาพ


                    

 

What Will I Learn?

  • 1.การนำเข้ารูปภาพ
  • 2.การปรับแสง
  • 3.การปรับแสง
  • 4.การรีทัช
  • 5.การทำภาพสีตัด
  • 6.การเคริฟ์
  • 7.การส่งออกรูปภาพ

Topics for this course

20 Lessons

แนะนำบทเรียน

ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Lightroom
โปรแกรม Adobe Lightloom คืออะไร??
การดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Lightloom แบบใช้ฟรี 7 วัน
เครื่องมือพื้นฐานใน Adobe Lightloom

การนำเข้ารูปภาพ

บทที่1 การใช้เครื่องมือ basic tone เบื้องต้น

บทที่ 2 การรีทัชรูปภาพ (Retouch)

บทที่ 3 preset lightloom

บทที่ 4 การเคริฟ์แสงและสี (Tone curve)

บทที่ 5 การส่งออกรูปภาพ (Export)

ตัวอย่างรูปที่ตกแต่งด้วยโปรแกรม Adobe Lightloom

แบบทดสอบหลังเรียน

WORKSHOP

Free