เนื้อหาของคอร์ส
บทที่1 รู้จักกับโปรแกรม Xsplit
0/2
บทที่2 การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
0/2
บทที่3 วิธีการตั้งค่าโปรแกรม
0/1
บทที่4 วิธีการเพิ่ม sources เข้าไปใน Scenes
0/1
บทที่5 การ Streaming ไปยังแพลตฟอร์ม
0/1
วิดีโอสอน
0/1
แบบทดสอบ
0/1
การใช้งาน Xsplit เบื้องต้น
เกี่ยวกับบทเรียน
0% เสร็จสมบูรณ์