เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอนในรายวิชา
0/1
บทที่ 1 รู้จักการ Streaming
ทำความรู้จักกับการ Streaming
0/2
บทที่ 2 รู้จักกับโปรแกรม PRISM Live Studio
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PRISM Live Studio
0/1
บทที่ 4 การตั้งค่าโปรแกรม
การตั้งค่าต่างๆในโปรแกรมให้พร้อมใช้งาน
0/2
บทที่ 6 การใช้งานโปรแกรม
การใช้งานขั้นพื้นฐานนโปรแกรม
0/3
บทที่ 7 การเผยแพร่สื่อ
ขั้นตอนการสตรีม
0/2
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PRISM Live Studio
เกี่ยวกับบทเรียน

การเผยแพร่ไฟล์ที่บันทึก

1.หลังจากที่บันทึกเสร็จแล้ว ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนมาให้เราว่าบันทึกสำเร็จแล้ว

2.หนังจากนั้นกดเปิดโฟลเดอร์ที่บันทึก

3.เราจะเห็นไฟล์ที่บันทึกสำเร็จแล้ว

4.ไฟล์จะเป็น MP4 ตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรก

หลังจากนั้นสามารถนำไฟล์นี้ไปเผยแพร่ได้เลย

0% เสร็จสมบูรณ์