เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอนในรายวิชา
0/1
บทที่ 1 รู้จักการ Streaming
ทำความรู้จักกับการ Streaming
0/2
บทที่ 2 รู้จักกับโปรแกรม PRISM Live Studio
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PRISM Live Studio
0/1
บทที่ 4 การตั้งค่าโปรแกรม
การตั้งค่าต่างๆในโปรแกรมให้พร้อมใช้งาน
0/2
บทที่ 6 การใช้งานโปรแกรม
การใช้งานขั้นพื้นฐานนโปรแกรม
0/3
บทที่ 7 การเผยแพร่สื่อ
ขั้นตอนการสตรีม
0/2
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PRISM Live Studio
เกี่ยวกับบทเรียน

ลิ้งค์อ้างอิง https://support.google.com/youtube/answer/2853702?hl=th

0% เสร็จสมบูรณ์