เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม
0/1
บทที่ 4 ใช้เครื่องมือพื้นฐานในการตกแต่งโมเดล
0/2
แบบทดสอบหลังฝึกอบรม
พิ้นฐาน​ Sketchup​ เบื้องต้น
เข้าร่วมการสนทนา
0% เสร็จสมบูรณ์