0(0)

วาดภาพเบื้องต้น

  • Categories Design
  • Total Enrolled 4

Description

 

 

What Will I Learn?

  • 1.ความหมาย
  • 2.อุปกรณ์
  • 3.เส้น
  • 4.รูปร่างและรูปทรง
  • 5.การวาดมือ
  • 6.การวาดเท้า
  • 7.การวาดหัว
  • 8.การวาดคนทั้วตัว

Topics for this course

20 Lessons

Chapter 1

Draft Lesson00:00:00

ความหมาย

อุปกรณ์

เส้น

รูปร่างและรูปทรง

สี

ระบบของสี

วาดรูปมือ

วาดรูปเท้า

วาดรูปหัว

วาดคนทั้งตัว

แบบทดสอบ

กิจกรรม

Free