วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาการคำนวณ ป.4

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงานหรือการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย  การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้คำค้น การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลอย่างง่าย การวิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก การนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

มาตรฐาน

ว. 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ว. 4.2 ป.4/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือได้ถูกต้อง ( K )
  2. สามารถอธิบายการใช้งานเข้าใจโปรแกรม Scratch ได้ ( K )
  3. เห็นประโยชน์ของการศึกษาโปรแกรม Scratch ( A )
  4. เข้าใช้งานโปรแกรม Scratch ทั้ง 2 วิธี ตามขั้นตอนที่กำหนดได้ ( P )

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. สามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย สามารถสร้างงานได้หลากหลาย
  • 2. การใช้งานโปรแกรมเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
  • 3. สามารถทำให้เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
  • 4. บอก/ระบุปัญหา ข้อผิดพลาดการทำงาน แก้ไขให้ถูกต้องได้ อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาของคอร์ส

แบบทดสอบก่อนเรียน โปรแกรม Scratch.

บทที่ 1 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Scratch

บทที่ 2 เรื่อง เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

บทที่ 3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

บทที่ 4 เรื่อง ตรวจหาข้อผิดพลาดการทำงาน

แบบทดสอบหลังเรียน โปรแกรม Scratch.

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว