เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบก่อนเรียน โปรแกรม Scratch.
0/1
บทที่ 2 เรื่อง เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
0/3
บทที่ 4 เรื่อง ตรวจหาข้อผิดพลาดการทำงาน
0/1
แบบทดสอบหลังเรียน โปรแกรม Scratch.
0/1
วิทยาการคำนวณ ป.4
เกี่ยวกับบทเรียน

ความหมายโปรแกรม SCRATCH

                    โปรแกรม Scratch (อ่านว่า สะ-แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย เช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนำชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทำงานร่วมกัน

แหล่งอ้างอิง : https://wanwisa67667.blogspot.com/?fbclid=IwAR13QyM61lXaD0-7sQbhL7iaTH-PF1TAGFWsJUpMRJLAHqJpnHL5mL9k8VI

ไฟล์ตัวอย่าง
ความหมาย (3).pdf
ขนาด: 3.08 MB
0% เสร็จสมบูรณ์