วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567

วิทยาการคำนวณ ม.2

โดย Thanakorn หมวดหมู่: วิทยาการคำนวณ
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

   

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม scratch   ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการบูลีน เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิการประมวลผลข้อมูลการสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการเรียนรู้

ว.4.2 เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ม.2/2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

แบบประเมิน

โครงสร้างรายวิชา

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • บทที่ 1 รู้จักกับโปรเเกรม scratch
  • บทที่ 2 ฟังก์ชัน
  • บทที่ 3 ตัวดำเนินการบูลีน

เนื้อหาของคอร์ส

ส่วนนำ

  • แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
    00:41

บทที่ 1 รู้จักกับโปรเเกรม scratch
รู้จักกับโปรเเกรม scratch

บทที่ 2 ฟังก์ชัน

บทที่ 3 ตัวดำเนินการบูลีน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว