เนื้อหาของคอร์ส
วิทยาการคำนวณ ม.2
เกี่ยวกับบทเรียน

https://www.canva.com/design/DAEq5286Td0/view

ความหมายของฟังก์ชัน (Function)

    ฟังก์ชัน (Function) เป็นการทํางานที่คล้ายกับโปรแกรมย่อย คือ เป็นส่วนย่อยของโปรแกรมหลัก สร้างขึ้นเพื่อให้โปรแกรมหลักเรียกใช้งาน แต่แตกต่างจากโปรแกรมย่อยในส่วนของการส่งค่ากลับออกมา (Return Value) อธิบายคือ เมื่อโปรแกรมย่อยประมวลผลเสร็จ จะไม่มีการส่งค่ากลับออกมาจากโปรแกรม ย่อยนั้น แต่ฟังก์ชันเมื่อมีการประมวลผลเสร็จแล้ว จะมีการส่งค่ากลับออกมาจากฟังก์ชันนั้น

การตั้งชื่อฟังก์ชัน

1. ชื่อโปรแกรมย่อยหรือชื่อฟังก์ชันควรเป็นชื่อที่สื่อความหมายถึงการใช้งาน 

 2. ชื่อโปรแกรมย่อยหรือชื่อฟังก์ชันไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข 

3. ชื่อโปรแกรมย่อยหรือชื่อฟังก์ชันไม่มีการเว้นวรรค

 4. ชื่อโปรแกรมย่อยหรือชื่อฟังก์ชันไม่ใช้อักษรพิเศษใด ๆ 

 5. ตั้งให้เหมาะกับการทำงาน

 6. ใช้หลักการเดียวกับการตั้งชื่อตัวเเปร

ข้อดีในการใช้ฟังก์ชัน

     1.เรียกใช้โดยไม่ต้องเขียนชุดคำสั่งเดิมซ้ำ

     2.นำไปใช้กับโปรเเกรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

     3.หาจุดผิดพลาดเเละเเก้ไขโปรเเกรมได้ง่าย

ที่มา https://krupitchayathinking.blogspot.com/p/blog-page_86.html
0% เสร็จสมบูรณ์