วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

วิทยาการคำนวณ ม.2 ( บทที่ 4 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ )

โดย Anan108 หมวดหมู่: วิทยาการคำนวณ
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

: รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                           : เวลา 6 ชั่วโมง

คึกษาแนวคิดเชิงคำนวนที่ใช้เป็นการช่วยแก้ปัญหาแล้วเรียงลำดับความสำคัญ ลำดับขั้นตอน ของปัญหาที่ประสบในชีวิตจริง สามารถทำให้รู้ได้ถึงสาเหตุและวิธีการแก้สามารถนำแนวคิดเชิงคำนวน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับปัญหา ในปัจจุบันได้

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ที่มีขนาดใหญ่มาก จนกระทั่งมีขนาดเล็กลงอย่างปัจจุบันหรือแม้แต่ตอนนี้ ก็สามารถอยู่ในรูปของอุปกรณ์สวมใส่ได้ อีกทั้งการใช้งานค่อนข้างง่ายสะดวกในการใช้งานมากกว่าในอดีต จะเห็นได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การกำหนดใช้ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                   

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง

2. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

 

: แบบประเมิน

: โครงสร้างรายวิชา

: PowerPoint

แสดงเพิ่มเติม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. บอกองค์ประของระบบคอมพิวเตอร์และเข้าใจหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบได้
  • 2. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเข้าใจ
  • 3. เกียรติบัตร เพิ่มผลงานแฟ้มสะสมผลงาน

เนื้อหาของคอร์ส

ส่วนนำ

บทที่ 1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

บทที่ 2. แนวคิดเชิงคำนวน

อ้างอิงเนื้อหา
https://kru-it.com/technology/computing-science-m2/

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว