เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน
0/1
บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Keeate
แนะนำการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Keene
0/2
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชั่น
เริ่มต้นและเรียนรู้ขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น
0/1
แบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย keeate
เกี่ยวกับบทเรียน

การตั้งค่าระบบขายของออนไลน์ (Setting)

คือส่วนหลักของระบบ โดยเป็นการกำหนดค่าให้กับระบบขายของของแอปว่าต้องการให้ออกมาใน รูปแบบใดโดยสามารถเข้าตั้งค่าได้ที่

 1. เข้าไปที่เมนู “Setting” ตามภาพด้านล่าง 
 1. หน้าจอแสดงรายการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

– Setting: การตั้งค่าหลักของระบบขายของออนไลน์ (2.3 การตั้งค่าระบบ)

– Bank Accounts: การกำหนดเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงิน (2.4 การกำหนดบัญชี ธนาคาร)

– How to Order: การเขียนคำอธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้า

– Shipping method: การตั้งค่าค่าบริการจัดส่งสินค้า (2.5 การกำหนดค่าขนส่ง)

– Best seller product: กำหนดสินค้าขายดี

– Recommend product: กำหนดสินค้าแนะนำ

– New arrival product: กำหนดสินค้ามาใหม่

 1. การตั้งค่าระบบ

#1: Product Stock: แบ่งออกเป็น 3 ตัวเลือกได้แก่

 1. Disabled = การปิดการใช้งานระบบ Product stock ซึ่งเมือมีคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามา ร้านค้าจะต้องทำการตรวจสอบ

สต๊อกด้วยตนเองก่อนเสมอแล้วทำการยืนยันคำสั่งซื้อดังกล่าว ให้กับลูกค้า เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

 1. Enabled = การเปิดใช้งานระบบ Product stock โดยเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามาระบบจะทำ การตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ระบุไว้ในระบบแบบอัตโนมัติ ซึ่งถ้าสินค้าครบจำนวนจะถือว่า คำสั่งซื้อดังกล่าวสมบูรณ์และจะพาสู่ขั้นตอนการชำระเงินต่อไป หรือหากสินค้าไม่ครบ จำนวนระบบจะไม่ยอมให้ลูกค้าทำการสั่งซื้อเข้ามา
 2. Unlimited = เป็นการกำหนดให้จำนวนสินค้าไม่จำกัดจำนวน นั่นคือเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา จะสู่ขั้นตอนการชำระเงินทันที

#2: Order lifetime (Days): เป็นการกำหนดจำนวนวันที่อนุญาตให้ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาแต่ยังไม่ได้ ชำระเงิน กรณีเกินระยะเวลาที่กำหนดคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 #3 Specify GPS Location: กรณีเลือกเป็น Enabled นั่นหมายถึงคำสั่งซื้อที่ส่งเข้ามาจะต้องระบุ พิกัด GPS เพื่อแจ้งให้กับทางระบบทราบ

#4: Just send order (not include payment): กรณีเปิดใช้งาน หมายถึงการที่ต้องการให้ลูกค้าทำ การสั่งออเดอร์มายังระบบเท่านั้น ไม่ต้องการให้ลูกค้าชำระเงินหรือแจ้งชำระเงินผ่านระบบ เหมาะกับ ธุรกิจประเภทส่งอาหาร เป็นต้น

#5: Show item price on Delivery note: กรณีเปิดใช้งาน หมายถึง ใบส่งสินค้าที่ถูกสั่งพิมพ์ออก จากระบบ จะแสดงราคาของสินค้า และราคารวมด้วย

 1. การกำหนดบัญชีธนาคาร แนะนำให้ตั้งค่าสำหรับการเลือกรับชำระเงินด้วยการแจ้งโอนเงินโดยมีรายละเอียดในการตั้งค่าดังนี้

#1: รายการบัญชีทั้งหมดที่เปิดรับเงิน โดยรายการบัญชีทั้งหมดจะแสดงในขั้นตอนการแจ้งโอนเงิน

ของลูกค้า

#2: ปุ่มเพื่อบัญชีธนาคารที่ต้องการรับโอนเงิน

 1. การกำหนดค่าขนส่ง

#1: รายการค่าขนส่งทั้งหมดของระบบ

#2: การกำหนดค่าขนส่งรูปแบบต่างๆ

#1: การกำหนดประเทศที่กำหนดต้องการตั้งค่าการขนส่ง เช่น Thailand

#2: รูปแบบการคำนวนค่าขนส่งประกอบด้วย

 1. Free – ฟรี ไม่คิดค่าขนส่ง
 2. Fixed cost – ค่าจัดส่งแบบตายตัวต่อการส่งหนึ่งครั้ง
 3. Variable on product quantity – แปรผันตามจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ
 4. Variable on product quantity range – แปรผัดตามจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ (กำหนด ช่วง)
 5. Variable on total product weight – แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้าที่สั่งซื้อ (กำหนดช่วง)
 6. Variable on total price range – แปรผันตามราคารวมสินค้า (กำหนดช่วง)

#3: การตั้งชื่อประเภทการขนส่ง เช่น EMS, ลงทะเบียน, Kerry เป็นต้น (แปรผันตามรูปแบบการ คำนวณค่าขนส่ง #2)

#4: ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า (แปรผันตามรูปแบบการคำนวณค่าขนส่ง #2)

ไฟล์ตัวอย่าง
การตั้งค่าระบบขายของออนไลน์ (Setting).pdf
ขนาด: 1.11 MB
0% เสร็จสมบูรณ์