เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน
0/1
บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Keeate
แนะนำการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Keene
0/2
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชั่น
เริ่มต้นและเรียนรู้ขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น
0/1
แบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย keeate
เกี่ยวกับบทเรียน

คู่มือบทเรียน

บทเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อสอนเกี่ยวกับการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถลงมือทำหรือปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมายในแบบการสอน 

บทเรียนออนไลน์มีทั้งหมด 4 บท แบ่งเป็นหัวข้อเข้าใจง่ายสามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง

หากเกิดปัญหาระหว่างเรียนสามารถติดต่อผู้สอนได้ทันที

เมื่อเรียนเสร็จมีบทเรียนแบบทดสอบวัดความรู้ของผู้เรียนเพื่อสอบถามผู้เรียนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์การทำแอพพลิเคชั่นหลังจากเรียนเสร็จทางผู้สอนมีเกียรติติบัตรแจกให้ท่านที่เข้ารับการเรียนรู้

0% เสร็จสมบูรณ์