เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน
0/1
บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Keeate
แนะนำการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Keene
0/2
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชั่น
เริ่มต้นและเรียนรู้ขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น
0/1
แบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย keeate
เกี่ยวกับบทเรียน

ตั้งค่าการเปิดใช้งาน M-Commerce

  1. ให้เข้าไปที่เมนู Application Setting

  1. ในส่วนการตั้งค่า ในหัวข้อ “Enable Shopping Cart” ให้เปิดใช้งาน (สถานะสีฟ้า ถือว่าเปิดใช้ งาน) โดยการใช้งานระบบจะทำงานคู่กับการเพิ่มข้อมูลของฟีเจอร์ Product & Service ซึ่งถือว่าเป็น ข้อมูลหลักในการจัดทำระบบตะกร้าสินค้านั่นเอง

0% เสร็จสมบูรณ์