เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน
0/1
บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Keeate
แนะนำการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Keene
0/2
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชั่น
เริ่มต้นและเรียนรู้ขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น
0/1
แบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย keeate
เกี่ยวกับบทเรียน

 

Contact Us Feature

  1. เข้าสู่เมนู “Contact Us”

เพื่อเรียกจัดการ Contact Us

  1. เข้าสู่หน้าหมวดหมู่ (Contact Us Category)

คือส่วนของการแสดงหมวดหมู่ทั้งหมดที่มีในระบบ ซึ่งสามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: ส่วนของการแก้ไข (Edit), ลบ (Delete), ปิดการใช้ (Disable)

#2: การเข้าจัดการข้อมูลในหมวดหมู่นั้นๆ (คลิกเพื่อไป 3. หน้าจัดการข้อมูล)

#3: การจัดลำดับหมวดหมู่ โดยต้องลากรายการไปยังตำแหน่งที่ต้องการจัดลำดับ

#4: การเพิ่มหมวดหมู่ข้อมูล

#5: การเลือกกรองข้อมูลสถานะของหมวดหมู่ซึ่งสามารถเลือกได้ 3 ประเภทได้แก่ เลือกดูแบบ ทั้งหมด (All Status), เลือกดูเฉพาะที่เปิดใช้งาน (Enable Status), เลือกดูเฉพาะที่ปิดการใช้งาน (Disable Status)

  1. หน้าจัดการข้อมูล

เป็นส่วนของการแสดงรายการข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เลือกจัดการซึ่งสามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: แสดงหมวดหมู่ที่กำลังดำเนินการ

#2: เมนูแก้ไขรายการข้อมูลแถวดังกล่าว

#3: ลบรายการข้อมูล

#4: กดเพื่อเปลี่ยนสถานะจาก การเปิดใช้ (Enable) เป็น ปิดใช้งาน (Disable) หรือเปลี่ยนสถานะ จาก ปิดใช้งาน (Disable) เป็น เปิดใช้งาน (Enable)

#5: ส่วนการจัดลำดับของข้อมูล โดยสามารถลากขึ้นลากลง

#6: ส่วนของรายละเอียดข้อมูลเป็นค่าที่ใช้

#7: ส่วนของการใส่ประเภทการติดต่อ

#8: ส่วนของการใส่ข้อมูลตามประเภทของการติดต่อ เช่น ร้านค้า, อีเมล์, เบอร์โทรติดต่อ เป็นต้น

#9: ส่วนของการเพิ่มข้อมูลการติดต่อ

#10: การเลือกกรองข้อมูลสถานะของข้อมูลซึ่งสามารถเลือกได้ 3 ประเภทได้แก่ เลือกดูแบบทั้งหมด (All Status), เลือกดูเฉพาะที่เปิดใช้งาน (Enable Status), เลือกดูเฉพาะที่ปิดการใช้งาน (Disable Status)

  1. แบบฟอร์มจัดการข้อมูล

เป็นส่วนที่ใช้เพิ่มและแก้ไขข้อมูล ซึ่งสามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: ใส่รายละเอียดชื่อ

#2: ประเภทของช่องทางการติดต่อ ประกอบด้วย

Calling = ใช้โทรติดต่อและสามารถโทรผ่านแอพได้ โดยอัตโนมัติ

Dial = โทรออกผ่านหน้าแอพพลีเคชั่นการโทร

Email = ส่งไปยังหน้าอีเมล์โดยตรง Website = ส่งไปยังหน้าเว็บไซร์โดยตรง Browser = ส่งไปยังหน้าบราว์เซอร์โดยตรง

Naver Line = ส่งไปยังผ่านแอพเคชั่นไลน์โดยตรง

Other = ส่งไปยังหน้าอื่นๆ

#3: ข้อมูลสำหรับประเภทการติดต่อใดๆ เช่น ประเภท: “Email” คำสั่งในช่องในจะอยู่ในรูปแบบ

Email เป็นต้น

#4: เลือกหมวดหมู่การใช้งาน

#5: สามารถใช้ Icon ของคุณเองได้ เช่น ในกรณีที่คุณต้องการแสดงเป็นรูปภาพโปรไฟล์ของพนักงาน ขาย

ให้คุณทำการอัพโหลดภาพนั้นเข้ามา โดยมันจะแทนที่ icon default ที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้

  1. วิธีการสร้างเมนูเพื่ออ้างอิงข้อมูลของ Contact Us

โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

5.1 เข้าสู่เมนู “Application Design” ที่บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอ

5.2 เลือก “Add Menu” ที่บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอ

5.3 จะเข้าพบหน้าจอตามตัวอย่าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

#1: เลือก Contact Us

#2: ตั้งชื่อเมนูที่จะแสดงบนโมบายแอพ

#3: ส่วนของการเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแสดงผล

#4: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ iOS

#5: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ Android

ไฟล์ตัวอย่าง
สอนใช้งานฟีเจอร์ Contact us.pdf
ขนาด: 626.05 KB
0% เสร็จสมบูรณ์