เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน
0/1
บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Keeate
แนะนำการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Keene
0/2
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชั่น
เริ่มต้นและเรียนรู้ขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น
0/1
แบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย keeate
เกี่ยวกับบทเรียน

Coupon Feature

  1. ตั้งค่าการเปิดใช้งาน Coupon

            1.1 ให้เข้าไปที่เมนู Application Setting

            1.2 ในส่วนการตั้งค่า ในหัวข้อ “Enable Coupon” ให้เปิดใช้งาน (สถานะสีฟ้า ถือว่าเปิดใช้งาน)

  1. เข้าจัดการ Coupon ด้วยเมนู Coupon Item

เป็นส่วนการจัดการรายการคูปองทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ

  1. หน้าจอแสดงรายการคูปอง

อธิบายได้ดังนี้

#1: QR Code ที่ใช้สำหรับยืนยันการใช้งานคูปองของลูกค้า (กรณีลูกค้าต้องการใช้คูปองระบบจะให้ ลูกค้ายืนยันการใช้ด้วยการสแกน QR Code ก่อนเสมอ)

#2: QR Code สำหรับเลือกคูปองรายการนั้นๆ (กรณีไม่แสดง QR Code หมายถึง รายการคูปอง ดังกล่าวไม่ต้องทำการสแกน QR Code สามารถกดรับได้ทันที)

#3: วันที่สามารถเลือกรับและใช้งานคูปองได้

#4: สถานะว่าคูปองดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือไม่

#5: จำนวนคูปองที่สามารถรับได้

#6: จำนวนการรับและการใช้งาน (สามารถคลิกเพื่อดูรายงานได้)

#7: แสดงสถานของคูปอง Enable คือเปิดใช้งานอยู่

#8 และ #9: ส่วนของการแก้ไขและการเพิ่มคูปอง (คลิกเพื่อเปิด 4. แบบฟอร์มจัดการคูปอง)

  1. แบบฟอร์มจัดการคูปอง

เป็นส่วนของการเพิ่มและแก้ไขคูปอง

#1: ช่องคูปอง

#2: รายละเอียดคูปอง

#3: วันที่เริ่มเปิดใช้งานคูปองดังกล่าว

#4: วันที่สิ้นสุดการใช้งานคูปองดังกล่าว

#5: จำนวนคูปองที่เปิดให้รับ

#6: กรณีเปิดใช้งาน “Scan to receive” หมายถึง กรณีที่ผู้ใช้แอปต้องการคูปองดังกล่าว จะทำการ

Scan QR code รายการดังกล่าวด้วย (ใช้สำหรับจัดกิจกรรมทางการตลาด)

#7: กรณีเปิดใช้งาน “One time use / users” หมายถึง รายการคูปองดังกล่าวผู้ใช้สามารถกดรับ คูปองและใช้งานได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่กรณีที่ปิดการใช้งาน ผู้ใช้สามารถเลือกรับคูปองและใช้ได้ มากกว่า 1 ครั้ง (แต่ต้องรับคูปองและใช้งานคูปองให้เรียบร้อยก่อน ไม่สามารถกดรับได้ครั้งละหลาย ๆ ใบใน หนึ่งรายการ)

#8: รูปภาพคูปองดังกล่าว

#9: เลือกรูปแบบในการแสดงรูปภาพ หลังจากกดบันทึกแล้วระบบจะทำการจัดเก็บแคมเปญคูปองที่ได้ทำการสร้างขึ้น

  1. หน้าแสดงรายงานการรับและการใช้คูปอง

5.1 เข้าสู่เมนูรายงานที่ “Coupon Usage”

5.2 หน้าแสดงรายงาน

อธิบายได้ดังนี้

#1: แบบฟอร์มการค้นหาโดยการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงาน

#2: ตารางเปรียบเทียบการรับคูปอง และ การคูปอง

#3: รายการรับคูปองล่าสุด

#4: รายการใช้คูปองล่าสุด

  1. วิธีการสร้างเมนูเพื่ออ้างอิงการใช้งานระบบคูปอง หลังจากที่เราได้สร้างแคมเปญและเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้ตัวแอปพลิเคชันจะยัง ไม่ได้แสดงรายการคูปอง เนื่องจากเรายังไม่ได้สร้างเมนูเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ซึงเราสามารถสร้างเมนูได้โดย มีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

6.1 เข้าสู่เมนู “Application Design” ที่บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอ

6.2 เลือก “Add Menu” ที่บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอ

6.3 จะเข้าพบหน้าจอตามตัวอย่าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

#1: เลือก Feature “Coupon”

#2: ตั้งชื่อเมนูที่จะแสดงบนโมบายแอป

#3: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ iOS

#4: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ Android

หลังจากกดบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการสร้างเมนูไว้เพื่อแสดงบนโมบายแอพ กรณีมีการกดปุ่ม เพื่อเรียกใช้งานคูปอง แอปพลิเคชันจะแสดงรายการคูปองที่อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน

ไฟล์ตัวอย่าง
สอนใช้งานฟีเจอร์ Coupon.pdf
ขนาด: 984.48 KB
0% เสร็จสมบูรณ์