เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน
0/1
บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Keeate
แนะนำการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Keene
0/2
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชั่น
เริ่มต้นและเรียนรู้ขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น
0/1
แบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย keeate
เกี่ยวกับบทเรียน

 Form management Feature

  1. เข้าสู่เมนู “Form”

เพื่อเรียกจัดการ Form management feature

  1. หน้าจอแสดงรายการแบบฟอร์มทั้งหมดของระบบ

คือส่วนแสดงแบบฟอร์มทั้งหมดที่เราได้ทำการสร้างขึ้นกับระบบ ซึ่งสามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: ตารางแสดงแบบฟอร์ม

#2 และ #3: การสร้างและแก้ไขชื่อเรียกแบบฟอร์ม (คลิกเพื่อไป 3. หนาจัดการชื่อแบบฟอร์ม)

#4: การลบแบบฟอร์ม ใช้สำหรับกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานแบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว

#5: การจัดการช่องรับข้อมูลของแบบฟอร์ม ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการทำแบบฟอร์ม

(คลิกเพื่อไป 4. หน้าแสดงรายการช่องรับข้อมูล)

#6: การเรียกดูข้อมูลที่ได้รับจากการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งาน

  1. หน้าจัดการชื่อแบบฟอร์ม

เป็นส่วนของการตั้งชื่อแบบฟอร์ม (ไม่ใช่เป็นตัวจัดการช่องรับข้อมูลที่จะให้ผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูล)

#1: ชื่อแบบฟอร์ม

#2: อีเมล์ที่ต้องการรับเตือนข้อมูลเมื่อมีผู้ใช้ทำการกรอกแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ โดยสามารถกรอกได้ มากกว่า 1 อีเมล์ ตัวอย่างเช่น contact_1@keeate.com, contact_2@keeate.com (กรณีใช้มากกว่า 1 อีเมล์จำเป็นจำต้องมีเครื่องหมาย comma ขั้นกลาง

#3: รูปภาพปกสำหรับแบบฟอร์ม (จะแสดงอยู่บนสุดของแบบฟอร์มรับข้อมูล)

  1. หน้าแสดงรายการช่องรับข้อมูล

เป็นการแสดงฟิลด์รับข้อมูลทั้งหมดของระบบโดยมีรายละเอียดดังนี้

#1: ตารางรายการฟิลด์ที่สร้างขึ้นให้กับแบบฟอร์ม จากตัวอย่างอธิบายได้ว่า

รายการที่ 1: มีการกำหนดชื่อฟิลด์ว่าเป็น “ชื่อลูกค้า”, ประเภท “Text”, เงื่อนไขการกรอก ข้อมูล “Required”

รายการที่ 2: มีการกำหนดชื่อฟิลด์ว่าเป็น “เบอร์โทรศัพท์”, ประเภท “number”, เงื่อนไข การกรอกข้อมูล “Required”

รายการที่ 3: มีการกำหนดชื่อฟิลด์ว่าเป็น “ที่อยู่”, ประเภท “textarea”, เงื่อนไขการกรอก ข้อมูล “Required”

รายการที่ 4: มีการกำหนดชื่อฟิลด์ว่าเป็น “รูปสินค้า”, ประเภท “image”, เงื่อนไขการ กรอกข้อมูล “Required”

#2 และ #3: ส่วนของการสร้างหรือแก้ไขเงื่อนไขการกรอกข้อมูลในแต่ละฟิลด์ (คลิกเพื่อเปิด 4.1

แบบฟอร์มการจัดการฟิลด์ข้อมูล)

#4: คลิกลบเมื่อต้องการ

#5: แสดงตัวอย่างหน้าจอแบบฟอร์มที่ได้ทำการสร้างขึ้น (คลิกเพื่อเปิด 4.2 ตัวอย่างหน้าจอ แบบฟอร์ม)

4.1 แบบฟอร์มการจัดการฟิลด์ข้อมูล

จากแบบฟอร์มด้านบนอธิบายได้ดังนี้

#1: รูปแบบช่องรับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย

Text: เป็นช่องรับข้อมูล โดยผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลในช่องดังกล่าว

Number: คล้ายกับแบบ Text แต่จะอนุญาตให้กรอกเฉพาะตัวเลข

Email: คล้ายกับแบบ Text แต่กรณีทีกรอกข้อมูลไม่ตรง format ของอีเมล์ จะไม่สามารถส่งข้อมูลได้

Password: คล้ายกับ Text แต่เมื่อพิมพ์จะไม่แสดงตัวหนังสือที่พิมพ์ให้เห็น

Textarea: คล้ายกับ Text แต่สามารถรับข้อมูลปริมาณที่มากกว่า Text ตัวอย่างเช่น การที่ต้องการให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดสินค้า

Select: เป็นกล่องข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

Checkbox: เป็นกล่องข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถติ๊กเลือกได้มากกว่า 1 รายการ

Image: การแนบรูปภาพ

PDF: การแนบไฟล์ PDF

#2: หัวข้อฟิลด์ เช่นต้องการรับข้อมูลที่อยู่ สามารถตั้งว่า “Address” หรือ “ที่อยู่”

#3: กำหนดว่าช่องรับข้อมูลดังกล่าวผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกหรือไม่ กรณี “Yes” หมายถึงผู้ใช้ต้องกรอก ข้อมูลดังกล่าวด้วย กรณีไม่กรอก จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

4.2 ตัวอย่างหน้าจอแบบฟอร์ม

หน้าจอแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มที่ได้ทำการสร้างขึ้น

  1. การสร้างปุ่มเพื่อเรียกใช้งานแบบฟอร์ม

สามารถทได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

5.1 เข้าสู่เมนู “Application Design” ที่บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอ

5.2 เลือก “Add Menu” ที่บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอ

5.3 จะพบหน้าจอตามตัวอย่าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังน

#1: เลือก Feature ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบได้แก่ “Form”

#2: ตั้งชื่อเมนูที่จะแสดงบนโมบายแอป

#3: ส่วนของการเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ

#4: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ iOS

#5: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ Android

ไฟล์ตัวอย่าง
สอนใช้งานฟีเจอร์ Form management.pdf
ขนาด: 630.04 KB
0% เสร็จสมบูรณ์