เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน
0/1
บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Keeate
แนะนำการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Keene
0/2
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชั่น
เริ่มต้นและเรียนรู้ขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น
0/1
แบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย keeate
เกี่ยวกับบทเรียน

Gallery Feature

  1. เข้าสู่เมนู “Gallery”

เพื่อเรียกจัดการ Gallery

  1. เข้าสู่หน้าหมวดหมู่ (Gallery)

คือส่วนของการแสดงหมวดหมู่ทั้งหมดที่มีในระบบซึ่งสามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: ส่วนของการแก้ไข (Edit), ลบ (Delete), ปิดการใช้ (Disable)

#2: การเข้าจัดการข้อมูลในหมวดหมู่นั้นๆ (คลิกเพื่อไป 3. หน้าจัดการข้อมูล)

#3: การจัดลำดับหมวดหมู่โดยต้องลากรายการไปยังตำแหน่งที่ต้องการจัดลำดับ

#4: การเพิ่มหมวดหมู่ข้อมูล

#5: การเลือกกรองข้อมูลสถานะของหมวดหมู่ซึ่งสามารถเลือกได้ 3 ประเภทได้แก่เลือกดูแบบทั้งหมด (All Status), เลือกดูเฉพาะที่เปิดใช้งาน (Enable Status), เลือกดูเฉพาะที่ปิดการใช้งาน (Disable Status)

  1. หน้าจัดการข้อมูล เป็นส่วนของการแสดงรายการข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เลือกจัดการ ซึ่งสามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: แสดงหมวดหมู่ที่กำลังดำเนินการ

#2: สามารถเพิ่มรูปตามชอบ เพื่อเป็นอัลบั้ม Gallery (คุณสามารถใส่ภาพได้สูงสุด 15 ภาพ)

  1. แบบฟอร์มจัดการข้อมูล

เป็นส่วนที่ใช้เพิ่มและแก้ไขข้อมูล ซึ่งสามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: ใส่รายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

#2: รูปภาพที่บ่งบอกถึงแกลลอรี่

#3: รูปภาพนี้จะถูกแสดงใน Application ของคุณในลักษณะ fit mode (ดูภาพแบบเต็มรูป ไม่ถูกตัด ส่วนใดออก)

  1. วิธีการสร้างเมนูเพื่ออ้างอิงข้อมูลของ Gallery

สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

5.1 เข้าสู่เมนู “Application Design” ที่บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอ

5.2 เลือก “Add Menu” ที่บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอ

5.3 จะเข้าพบหน้าจอตามตัวอย่าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

#1: เลือก Gallery

#2: ตั้งชื่อเมนูที่จะแสดงบนโมบายแอพ

#3: ส่วนของการเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแสดงผล

#4: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ iOS

#5: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ Android

ไฟล์ตัวอย่าง
สอนใช้งานฟีเจอร์ Gallery.pdf
ขนาด: 1.34 MB
0% เสร็จสมบูรณ์