เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน
0/1
บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Keeate
แนะนำการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Keene
0/2
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชั่น
เริ่มต้นและเรียนรู้ขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น
0/1
แบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย keeate
เกี่ยวกับบทเรียน

Poster Feature

  1. เข้าสู่เมนู “Poster”

เพื่อเรียกจัดการ Poster

  1. หน้าจัดการข้อมูล Poster Management

เป็นส่วนของการแสดงรายการข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เลือกจัดการ ซึ่งสามารถด าเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: เมนูแก้ไขรายการข้อมูลแถวดังกล่าว

#2: ลบรายการข้อมูล

#3: กดเพื่อเปลี่ยนสถานะจาก การเปิดใช้ (Enable) เป็น ปิดใช้งาน (Disable) หรือเปลี่ยนสถานะ จาก ปิดใช้งาน (Disable) เป็น เปิดใช้งาน (Enable)

#4: ส่วนการตั้งชื่อ Poster

#5: ส่วนการเพิ่มเมนูหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

#6: การเลือกกรองข้อมูลสถานะของข้อมูลซึ่งสามารถเลือกได้ 3 ประเภทได้แก่ เลือกดูแบบทั้งหมด (All Status), เลือกดูเฉพาะที่เปิดใช้งาน (Enable Status), เลือกดูเฉพาะที่ปิดการใช้งาน (Disable Status)

  1. แบบฟอร์มจัดการข้อมูล

เป็นส่วนที่ใช้เพิ่มและแก้ไขข้อมูล ซึ่งสามารถด าเนินการต่างๆได้ดังน

#1: ใส่ชื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

#2: ใส่รูปโปสเตอร์

  1. วิธีการสร้างเมนูเพื่ออ้างอิงข้อมูลของ Poster

โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

 
   

4.1 เข้าสู่เมนู “Application Design” ที่บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอ

4.2 เลือก “Add Menu” ที่บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอ

4.3 จะเข้าพบหน้าจอตามตัวอย่าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังน

#1: เลือก Poster

#2: ตั้งชื่อ Poster ที่จะแสดงบนโมบายแอพ

#3: ส่วนของการเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแสดงผล

#4: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ iOS

#5: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ Android

ไฟล์ตัวอย่าง
สอนใช้งานฟีเจอร์ Location based.pdf
ขนาด: 1.35 MB
0% เสร็จสมบูรณ์