เนื้อหาของคอร์ส
การใช้งานเครื่องมือมีเดีย
0/1
การใช้งานเครื่องมือออดิโอและเสียง
0/2
การตัดฉากเขียว
0/1
แบบทดสอบ
0/1
ตัดวิดีโอด้วยโปรแกรม Kinemaster
เกี่ยวกับบทเรียน

การติดตั้งโปรแกรม

1.กดเข้า App store(สำหรับแอนดรอยให้เข้า Play store)

2.กดที่ปุ่มค้นหาแล้วพิมชื่อโปรแกรม Kinemaster  

   3.กดปุ่มรับเพื่อดาวโหลดโปรแกรม Kinemaster

0% เสร็จสมบูรณ์