เนื้อหาของคอร์ส
การใช้งานเครื่องมือมีเดีย
0/1
การใช้งานเครื่องมือออดิโอและเสียง
0/2
การตัดฉากเขียว
0/1
แบบทดสอบ
0/1
ตัดวิดีโอด้วยโปรแกรม Kinemaster
เกี่ยวกับบทเรียน

การเข้าใช้งาน

1.กดเข้าแอป Kinemaster 

2.กดที่ปู่มสร้างวิดีโอ 

3.กดเลือกขนาดของไฟล์วิดีโอ   

4.หน้าต่างโปรแกรมการใช้งาน

0% เสร็จสมบูรณ์