0(0)

โปรแกรมไพทอนสำหรับนักเรียน ( Python Programming for student )

 • Categories Comed61
 • Duration 5h
 • Total Enrolled 18

About Course

ภาษาโปรแกรม Python คือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง โดยถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาสคริปต์ที่อ่านง่าย โดยตัดความซับซ้อนของโครงสร้างและไวยกรณ์ของภาษาออกไป ในส่วนของการแปลงชุดคำสั่งที่เราเขียนให้เป็นภาษาเครื่อง Python มีการทำงานแบบ Interpreter คือเป็นการแปลชุดคำสั่งทีละบรรทัด เพื่อป้อนเข้าสู่หน่วยประมวลผลให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ นอกจากนั้นภาษาโปรแกรม Python ยังสามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายประเภท โดยไม่ได้จำกัดอยู่ที่งานเฉพาะทางใดทางหนึ่ง

Description

What Will I Learn?

 • บทที่ 1 แนะนำภาษา Python และเครื่องมือ
 • บทที่ 2 ตัวแปร ประเภทข้อมูล การรับค่า และการแสดงผล
 • บทที่ 3 รู้จักกับตัวดำเนินการ คำสั่งเงื่อนไข และการวนซ้ำ
 • บทที่ 4 เรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติมและ เขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่กำหนดให้ ด้วยภาษา Python
 • แบบทดสอบหลังเรียน

Topics for this course

16 Lessons5h

แบบทดสอบก่อนเรียน ( Pre-test )

บทที่ 1 แนะนำภาษา Python และเครื่องมือ

บทที่ 2 ตัวแปร ประเภทข้อมูล การรับค่า และการแสดงผล

บทที่ 3 รู้จักกับตัวดำเนินการ คำสั่งเงื่อนไข และการวนซ้ำ

บทที่ 4 เรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติมและ เขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่กำหนดให้ ด้วยภาษา Python

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

Free

Requirements

 • ระหว่างเรียนคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอ เเละ รูปเเบบเนื้อหาผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าของคอร์สเรียนได้ตลอดเวลา

Target Audience

 • นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้
 • นักเรียน, ผู้สนใจทั่วไปเมื่ออบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ไลบรารี่ยอดนิยมมาแสดงผลพร้อมกับประยุกต์ใช้ในงานจริง