แบบทดสอบก่อนเรียน ( Pre-test )

บทที่ 1 แนะนำภาษา Python และเครื่องมือ

บทที่ 2 ตัวแปร ประเภทข้อมูล การรับค่า และการแสดงผล

บทที่ 3 รู้จักกับตัวดำเนินการ คำสั่งเงื่อนไข และการวนซ้ำ

บทที่ 4 เรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติมและ เขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่กำหนดให้ ด้วยภาษา Python

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

แนะนำคอร์สโปรแกรม Python