0(0)

โปรแกรม Indesign

  • Categories Design
  • Total Enrolled 13

Description

 

โปรแกรม Adobe InDesign เป็นโปรแกรมสำหรับงานด้านสื่อสารงานออกแบบเอกสารหรือเรียกสั้น ๆ ว่าโปรแกรมจัดหน้าเว็บไซต์ของโปรแกรม InDesign คือสามารถทำงานด้านการจัดหน้ากระดาษได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับโปรแกรม PageMaker มารวมกับโปรแกรม Illustrator ระบบการทำงานของโปรแกรม InDesign ไม่สามารถใช้ InDesign เดี่ยว ๆ ได้ต้องมีความรู้พื้นฐานของ Photoshop และ illustrator ด้วยรูปภาพจาก Photoshop และโบว์คลิปโบร์โลโก้ต่างๆมาจาก illustrator

What Will I Learn?

  • 1. รู้จักโปรแกรม Adobe InDesign
  • 2. การใช้งานเบื้องต้น Adobe Indesign
  • 3. เครื่องมือในการใช้งาน
  • 4. การเริ่มต้นการใช้งาน
  • 5. การ Export File
  • 6. แบบทดสอบ

Topics for this course

15 Lessons

รู้จักโปรแกรม Adobe InDesign

ทำความรู้จักกับโปรแกรม Adobe Indesign
วิธีการติดตั้งโปรแกรม Adobe Indesign
ประวัติความและความเป็นมา ของ Adobe InDesign

การใช้งานเบื้องต้น Adobe Indesign

เครื่องมือในการใช้งาน

การเริ่มต้นการใช้งาน

การ Export File

แบบทดสอบ

ติดต่อ

แหล่งอ้างอิง

Free