0(0)

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

About Course

ยินดีต้อนรับสู่คอร์สเรียนออนไลน์ เรื่อง โปรแกรม Scratch (อ่านว่า สะ – แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย เช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกมดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนำชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสรรค์สรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทำงานร่วมกัน

Description

        โปรแกรม Scratch แนะนำเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการในการเขียนโปรแกรมและสามารถนำทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปฝึกอบรมในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการฝึกอบรมในการใช้เทคโนโลยีแบบสรุปผลงานในการ ดำรงชีวิตยามใช้ยามเย็นอย่างคุ้มค่าถูกวิธี

What Will I Learn?

  • 1. การติดตั้งโปรแกรม Scratch
  • 2. ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Scratch
  • 3. รู้จักโปรเจกต์
  • 4. การสั่งให้โปรเจกต์ทำงานและหยุดทำงาน
  • 5. การบันทึกโปรเจกต์
  • 6. กลุ่มบล็อกต่าง ๆ
  • 7. ตัวอย่างโปรเจกต์
  • 8. แบบทดสอบ

Topics for this course

15 Lessons

คำแนะนำ

วิธีการศึกษาบทเรียน คอร์สเรียนออนไลน์ โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

การติดตั้งโปรแกรม Scratch

เนื้อหาบทเรียน Scratch เบื้องต้น

ตัวอย่างโปรเจกต์

กิจกรรมการเรียนรู้

Free