เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Animaker
0/1
บทที่ 2 การสมัครใช้งาน Animaker
0/1
บทที่ 3 การใช้งาน Animaker
0/1
บทที่ 4 การ export งาน
0/1
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชันด้วย Animaker
เกี่ยวกับบทเรียน

การสมัครใช้งานด้วย gmail 

1. กดเข้าไปที่คำว่า sing up

2. กดที่ google 

3. หากมี gmail ในเครื่องแล้วสามารถเลือกได้เลย หากไม่มีให้กดที่ ใช้บัญชีอื่น

4. จากนั้นใส่ gmail ของเรา กดถัดไปเพื่อใส่รหัส ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบ Animaker ได้เลย

5. หน้าโปรแกรม