วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

Computer Graphic Design

โดย Krucomzomby หมวดหมู่: Design, สื่อการสอน
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ผู้ที่เข้ามาศึกษาบทเรียนนี้จะสามารถ ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบงานกราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและวัสดุกราฟิก ปรับแต่งภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ปฏิบัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับสร้างงานกราฟิกได้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • การวาดภาพ
 • ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก
 • หลักการออกแบบงานกราฟิก
 • ประเภทของภาพกราฟิก
 • การสร้างภาพกราฟิกด้วย Illustrator
 • การสร้างภาพกราฟิกด้วย Photoshop
 • อินโฟกราฟิก

เนื้อหาของคอร์ส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • ความหมาย
 • บทบาทของงานกราฟิก
 • องค์ประกอบในการออกแบบ ( DESIGN ELEMENTS )
 • การจัดองค์ประกอบ (Composition)
 • โปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

การวาดภาพ

ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก

หลักการออกแบบงานกราฟิก

ประเภทของภาพกราฟิก

การสร้างภาพกราฟิกด้วย Illustrator

การสร้างภาพกราฟิกด้วย Photoshop

อินโฟกราฟิก

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว