วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567
5.00
(1 การจัดอันดับ)

Construct 2

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

   Construct 2 คือ Engine สำหรับสร้างเกม 2 มิติ ด้วยภาษา HTML5 โดยลดขั้นตอนการเขียน Code ให้น้อยที่สุด ซึ่งเกมที่ใช้ภาษา HTML5 จะสามารถ Run บนอุปกรณ์ได้หลายประเภท ไม่ว่า จะเป็น PC แท็บเล็ต หรือ Smart Phone ซึ่งนั่น ทำ ให้เกมที่สร้างด้วย Construct 2 มีช่องทางการเผยแพร่หรือจัดจำ หน่ายได้หลายช่องทาง รายวิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่อยากเริ่ม สร้างเกม ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ การออกแบบเพื่อใช้ในงานต่างๆ และผู้ที่ต้องการพัฒนาต่อยอด และเทคนิคการประยุกต์เพื่อสร้างผลงานที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนสามารถใช้แถบเครื่องมือต่างๆ ของตัวโปรแกรมในการออกแบบและผลิตเกมได้
 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการในการสร้างเกมได้
 • ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างเกมได้

คุณสมบัติผู้เรียน

คอร์สนี้สำหรับ ผู้ที่อยากเริ่ม สร้างเกม ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ การออกแบบเพื่อใช้ในงานต่างๆ และผู้ที่ต้องการพัฒนาต่อยอด และเทคนิคการประยุกต์เพื่อสร้างผลงานที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

เกณฑ์การวัดผล

 • การประเมินผลระหว่างเรียนวัดจากการส่งชิ้นงานกิจกรรม เก็บคะแนน 70%
 • การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนวัดจากการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน เก็บคะแนน 30%
 • การตัดสินให้ผ่านและการให้ประกาศนียบัตรเมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 80% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1.Construct 2 เบื้องต้น
 • 2.การติดตั้งโปรแกรม
 • 3.ส่วนประกอบของโปรแกรม
 • 4.การสร้างชิ้นงาน
 • 5.การส่งออกชิ้นงาน

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 1 Construct2

 • Construct2 เบื้องต้น
 • กิจกรรมที่ 1.1    ให้ผู้เรียนเขียนสรุปคุณสมบัติเด่นของโปรแกรม Construct 2 ว่ามีอะไรบ้าง แล้วส่งเป็นไฟล์รูปภาพ

บทที่ 2 การติดตั้ง Program

บทที่ 3 ส่วนประกอบของโปรแกรม

บทที่ 4 การสร้างชิ้นงาน

บทที่ 5 การส่งออกชิ้นงาน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

5.0
ทั้งหมด 1 คะแนน
5
1 การจัดอันดับ
4
0 การจัดอันดับ
3
0 การจัดอันดับ
2
0 การจัดอันดับ
1
0 การจัดอันดับ
C
2 ปี มาแล้ว
เยี่ยม