วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

สร้างบอร์ดเกมใน Genially

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา นำเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอย่างย่อ
รายวิชาสร้างบอร์ดเกมใน Genially เป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบหรือสร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำเนื้อหาอื่นๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้าง มาบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง สำหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (traditional classroom) การจัดการเรียนการสอนโดยออกแบบบอร์ดเกมจะเป็นการยกระดับทักษะการออกแบบ เทคนิค และการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • แนะนำโปรแกรม Genially เบื้องต้น
  • การสมัครใช้งาน
  • แนะนำเครื่องมือใน Genially
  • ออกแบบพื้นหลังเกม
  • วิธีสร้างบอร์ดเกม
  • การส่งออกและบันทึก

เนื้อหาของคอร์ส

ข้อมูลพื้นฐาน

การสมัครใช้งาน Genially

ออกแบบพื้นหลังเกม

วิธีสร้างบอร์ดเกมใน Genially

การส่งออกและบันทึก

แบบทดสอบท้ายกิจกรรม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว