เนื้อหาของคอร์ส
การสมัครใช้งาน Genially
0/1
ออกแบบพื้นหลังเกม
0/1
วิธีสร้างบอร์ดเกมใน Genially
0/1
การส่งออกและบันทึก
0/1
แบบทดสอบท้ายกิจกรรม
0/1
สร้างบอร์ดเกมใน Genially
เกี่ยวกับบทเรียน

เครื่องมือของ Genially มีอะไรบ้าง

  1. แถบเครื่องมือ

 

2. สร้าง Folders

3. สร้าง Creations

เข้าร่วมการสนทนา
0% เสร็จสมบูรณ์