0(0)

GLIDEAPP

Description

                   Glide เหมาะกับการทำ mobile app ที่มีฐานข้อมูลไม่ได้ซับซ้อนมากมาย ใช้งานได้ง่ายเหมาะกับการทำเป็น prototype เพื่อนำเสนอ idea และให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานก่อนที่จะพัฒนาให้เต็มรูปแบบ หรือในองค์กร ร้านค้า ขนาดเล็กที่อยากมี mobile app ไว้ใช้งานโดยไม่ต้อง coding 

 

What Will I Learn?

  • 1. การสมัครเข้าใช้งานและการลงชื่อเข้าใช้
  • 2. ที่มาและความสำคัญ
  • 3. การสร้างแอปด้วย Google Sheet
  • 4. สอนสร้างแอปต่างๆ

Topics for this course

11 Lessons

บทที่1 การสมัครเข้าใช้งาน

บทที่2 Glide App

บทที่3 การสร้างแอปด้วย Google Sheet

บทที่4 สอนสร้างแอป

แบบทดสอบ

ผู้พัฒนา

แหล่งอ้างอิง

Free