เนื้อหาของคอร์ส
การเขียน code ให้บอร์ดทํางานหลายหน้าที่
0/1
Kidbright เบื้องต้น
เกี่ยวกับบทเรียน

ขอบคุณ

https://kidbright.club/มาทำความรู้จักกับ-kidbright-และ-kidbrigh/h

หนังสือ : สนุกKIds สนุก code กับ Kidbright ผู้แต่ง, : สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ . สำนักพิมพ์, : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2561 .ปทุมธานี

คลิปวีดีโอ :KidBright: ตอนที่ 5 การใช้งานบอร์ดแบบ IoT URL:https://www.youtube.com/watch?v=p07-u7rf0c8

คลิปวีดีโอ :KidBright จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง Coding at School  IoT   URL: https://www.youtube.com/watch?v=NO9K2Egwb-c

คลิปวีดีโอ : KidBright: ตอนที่ 1 แนะนำ KidBright และ KidBright IDE IoT URL: https://www.youtube.com/watch?v=169SA4vodvk

คลิปวีดีโอ : KidBright: ตอนที่ 3 การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก URL: https://www.youtube.com/watch?v=ytQ7beMkmBA

0% เสร็จสมบูรณ์