บล็อกพื้นฐาน

การเขียน code เบื้องต้น

การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก

การเขียน code ให้บอร์ดทํางานหลายหน้าที่

การใช้งานบอร์ดแบบ IoT

การต่อยอดบอร์ด KidBright

ส่วนประกอบ ของ Kidbright

         แผงวงจร kidbright มีลักษณะเป็นแผงวงจรสีเหลี่ยม ขนาด 5 x 9 เซนติเมตร ใช้หน่วยประมวลผล ESP32 ที่มีความสามารถรองรับการเชื่อมต่อด้วย wifi และ Bluetooth ได้  มีหน้าจอแสดงผลชนิด Matrix LED สีแดง ขนาด 16 x 8 จุด มีปุ่มกดให้เรียกใช้งานได้สองปุ่ม มีลำโพงและตัวเซนเซอร์พื้นฐานสองตัวได้แก่ เซนเซอร์วัดอุณหูมิ และเซนเซอร์วัดความเข้มของแสง และมีนาฬิกาฐานเวลาจริง เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับเด็ก