บล็อกพื้นฐาน

การเขียน code เบื้องต้น

การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก

การเขียน code ให้บอร์ดทํางานหลายหน้าที่

การใช้งานบอร์ดแบบ IoT

การต่อยอดบอร์ด KidBright

Block-structured programming แตกต่างจากการเขียนโปรแกรมทั่วไปอย่างไร ?

Block-structured programming แตกต่างจากการเขียนโปรแกรมทั่วไปอย่างไร ?

          ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป จะมีภาษารูปแบบเฉพาะทาง เหมาะสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ที่มีพื้นฐานการเขียนโค้ด และเข้าใจหลักไวยกรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์นั้นๆ จึงต้องอาศัยความชำนาญ และเวลาในการเข้าใจระบบการทำงาน และสามารถเขียนโปรแกรมได้ โปรแกรมเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก เพราะความยากให้การจดจำข้อมูล ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ได้

           การเรียนรู้ด้วยโปรแกรม kidbright IDE ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจของเด็ก รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ดมาก่อน จึงเป็นการเริ่มต้นที่ดี รูปแบบของ kidbright IDE จะมีคำสั่งให้เลือกใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสั่งต่างๆ เป็นคำสั่งพื้นฐานที่เด็กสามารถเข้าใจง่ายๆ เช่น การใช้เพียงแค่คำสั่ง “แอลอีดี 16×18“ และคำสั่ง “รอสวิทซ์ 1 ปล่อย” เท่านี้ ก็จะสามารถสร้างโปรแกรมพื้นฐานอย่างเช่น การสั่งงานจอ LED ให้มีไฟออกและกระพริบได้