เนื้อหาของคอร์ส
การเขียน code ให้บอร์ดทํางานหลายหน้าที่
0/1
Kidbright เบื้องต้น
เกี่ยวกับบทเรียน

      KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งควบคุมการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured Programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

ขอบคุณที่มาก https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/kid-bright.html

0% เสร็จสมบูรณ์