บล็อกพื้นฐาน

การเขียน code เบื้องต้น

การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก

การเขียน code ให้บอร์ดทํางานหลายหน้าที่

การใช้งานบอร์ดแบบ IoT

การต่อยอดบอร์ด KidBright

kidbright ทำอะไรได้บ้าง

คุณสมบัติของ สมองกลฝังตัว Kidbright

  • โปรแกรมสร้างชุดคำสั่งด้วย Kidbright IDE รองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC windows และ Mac
  • รองรับการทำงานรูปแบบ event-driven Progamming สามารถเขียน โปรแกรมแบบ multitasking programming ได้
  • สามารถเชื่อมต่อโมดูลเซนเซอร์ภายนอกได้หลากหลายชนิด ผ่านทางช่องสื่อสาร I2C
  • รองรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (IoT)
(อ้างอิงจาก: หนังสือ สนุกKIds สนุก code กับ Kidbright. หน้า 45)

kidbrightทำอะไรได้บ้าง