Course Content
การเขียน code ให้บอร์ดทํางานหลายหน้าที่
0/1
Kidbright เบื้องต้น
About Lesson

       kidbright IDE คือโปรแกรมสร้างชุดคำสั่ง เพื่อนำไปใช้ทำงานบนบอร์ด kidbright ด้วย ชุดคำสั่งแบบ block-structured programming คือจะใช้การลากกล่องข้อความหรือบล็อกคำสั่ง มาวางต่อกัน (Drag and Drop) จากนั้นโปรแกรมจะทำงานแปลงภาษา ที่เรียกว่าการ compile เพื่อให้ได้เป็นโค้ดการทำงานที่ใช้กับโปรเซสเซอร์ ESP32 ที่อยู่บนบอร์ด

การเขียนโปรแกรมเพื่อให้บอร์ด KidBright ทำงาน

           การเขียนโปรแกรมเพื่อให้บอร์ด KidBright ทำงาน สามารถทำได้ด้วยโปรแกรม Kidbright IDE ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรม ได้ง่ายมากขึ้น ด้วยวิธีการชุดคำสั่งแบบ block-structured programming ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมโดยการลากรูปกล่องคำสั่งพื้นฐาน มาวางต่อกัน (Drag and Drop) เพื่อทำการเชื่อมโยงคำสั่ง เหล่านั้นขึ้นมาเป็นโปรแกรม จากนั้น Kidbright IDE จะทำการแปลง (compile) โปรแกรม และส่งโปรแกรมดังกล่าวไปยัง บอร์ดKidbright เพื่อให้มันทำงานตามชุดคำสั่งที่เราได้ออกแบบไว้ 

สำหรับผู้ที่ใช้แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ทางทีมผู้ออกแบบก็ได้พัฒนาโปรแกรม Kidbright IDE บนมือถือ แทบเล็บ ที่ใช้ระบบปฎิบัติการแอนดรอย์ และ ios รวมทั้งยังมี Kidbright IDE ที่ทำงานบน web browser ด้วย

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
0% Complete