เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม
0/1
บทที่ 2 การควบคุมมุมมองและการแสดงผลบนโมเดล
0/3
บทที่ 4 ใช้เครื่องมือ Solid tool ในการกระทำต่อโมเดล
0/1
บทที่ 5 ลงสีและการใส่ texture
0/1
บทที่ 6 จัดแสงและองค์ประกอบอื่นๆเพื่อส่งออก
0/1
แบบทดสอบหลังฝึกอบรม
0/1
พิ้นฐาน​ Sketchup​ เบื้องต้น
เกี่ยวกับบทเรียน

เข้าร่วมการสนทนา
0% เสร็จสมบูรณ์