0(0)

Micro-bit เบื้องต้น

About Course

คอร์สเรียนนี้เป็นการสอนวิธีการใช้ micro:bit และการฝึกฝนการพัฒนาโปรแกรมโดยเบื้องต้น ทำความเข้าใจกับวิธีการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดแต่อย่างใด ทำความเข้าใจง่าย และเหมาะกับเด็กหรือผู้ที่สนใจการพัฒนาโปรแกรม

Description

Micro:bit นั้นมีจุดเด่นด้านการเขียนโปรแกรมสั่งงานที่ง่าย สามารถเลือกใช้ได้ทั้งภาษา JavaScript และภาษา Python โดยในภาษา JavaScript จะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดเขียนโปรแกรมมาก เนื่องจากการใช้งานจะใช้การลากบล็อก (Block) มาวางเพื่อเขียนโปรแกรม แล้วสามารถสลับหน้าไปดูโปรแกรมในภาษา JavaScript ได้ ซึ่งจะทำให้เขียนโปรแกรมสามารถเข้าใจเทียบกันได้ หากสามารถเขียนโปรแกรมในรูปบล็อกได้ ก็จะสามารถเขียนโปรแกรมในรูปของภาษา JavaScript ได้ด้วย

What Will I Learn?

 • แนะนำบทเรียน
 • ทำความรู้จักกับบอร์ด Micro: bit
 • บอร์ด Micro: bit คือ ?
 • องค์ประกอบของ Micro: bit
 • ฟีเจอร์และเซนเซอร์ต่างๆในบอร์ด
 • เริ่มต้นใช้ Micro: bit กับ Make code
 • ทำความรู้จัก Make Code Editor
 • กลุ่มคำสั่งใน Make Code
 • การใช้ JavaScript Blocks Editor
 • การบันทึกไฟล์/การอัพโหลดโปรแกรมเข้าบอร์ด micro:bit
 • การเขียนโปรแกรมต่างๆ
 • ตัวอย่างโปรเจคหุ่นยนต์
 • แบบทดสอบ

Topics for this course

17 Lessons

แนะนำหลักสูตร

วิดีโอแนะนำ0:52

ทำความรู้จักกับบอร์ด Micro:bit

เริ่มต้นใช้ Micro:bit กับ Make code

การเขียนโปรแกรมต่างๆ

ตัวอย่างโปรเจค

แบบทดสอบ

แหล่งอ้างอิง

Free

Target Audience

 • นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย