วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567

Python Basic

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในภาษา Python ในพื้นฐานจนถึงระดับสูง เราจะสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Python ในเบื้องต้น โครงสร้างของภาษา ตัวแปรและประเภทข้อมูล ตัวดำเนินการ อาเรย์และฟังก์ชัน และนอกจากนี้เรายังครอบคลุมการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ในภาษา Python บทเรียนของเราจะเป็นการเขียนโปรแกรมบน Console และเป็นแบบ Interactive shell เป็นส่วนมากและเราใช้ Python เวอร์ชัน 3 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งจะมีบางอย่างที่แตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้า ในบทเรียนมีตัวอย่างและคำอธิบายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจในหลักของภาษา Python มากขึ้น

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เครื่องมือเเละการติดตั้ง
  • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Python
  • การใช้งานตัวแปร
  • การใช้งานคำสั่งพื้นฐาน
  • การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน

เนื้อหาของคอร์ส

แนะนำ Python
รายละเอียดเกี่ยวกับ Python

  • ทำไมถึงต้องเป็น Python
    01:51

เครื่องมือและการติดตั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและเขียนโค้ด และการติดตั้งชุดคำสั่ง ภาษา python

โครงสร้างภาษา Python
เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงของภาษา Python ในภาษาคอมพิวเตอร์นั้นมีโครงสร้างของภาษาเช่นเดียวกับภาษาของมนุษย์เรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดเพื่อเป็นรูปแบบและวิธีในการเขียนโปรแกรมในภาษา Python มันใช้สำหรับควบคุมวิธีที่คุณจะเขียนโค้ดของคุณเพื่อให้เข้าใจโดยตัวแปรภาษาหรือคอมไพเลอร์

ตัวแปรและการกำหนดค่าของตัวแปร
การประกาศตัวแปรและการนำตัวแปรไปใช้งานในโปรแกรม

การรับค่าและการแสดงผล
การรับค่าและการแสดงผลพื้นฐานในภาษา Python ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่โปรแกรมต้องมีสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้

ตัวดำเนินการในภาษา Python
ตัวดำเนินการคือกลุ่มของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ทำงานเหมือนกับฟังก์ชันแตกต่างกันตรงไวยากรณ์หรือความหมายในการใช้งาน

การกำหนดเงื่อนไข
การควบคุมการทำงานโปรแกรมด้วยคำสั่ง if, if else และ elif เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้ Loop และฟังก์ชันการทำงาน
การควบคุมการทำงานโดยการใช้คำสั่ง while loop และ for loop ให้โปรแกรมทำซ้ำหรือวนซ้ำและการสร้างและการใช้งานฟังก์ชันในเบื้องต้น เช่น Default Argument และ Keyword Augment

Post-test
หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาครบถ้วนเเล้วให้ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนเพื่อเป็นการวัดและทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว