0(0)

การใช้งาน streamyard เบื้องต้น

Description

เนื้อหาของบทเรียน StreamYard

1.ข้อมูลพื้นฐาน StreamYard

  • ผู้ก่อตั้ง
  • Streamyard คืออะไร
  • คุณสมบัติของ Streamyard
  • ข้อจำกัด Streamyard

2.วิธีการใช้งาน

  • การสมัคร Streamyard
  • ทำความรู้จักเครื่องมือ Streamyard
  • วิธีใช้งานเครื่องมือ Streamyard
  • วิธีชวนเพื่อนเข้าร่วมสนทนา

3.การเผยแพร่สตรีม

  • การตั้งค่าและการเผยแพร่ผ่าน FaceBook
  • การตั้งค่าและการเผยแพร่ผ่าน YouTube

แหล่งที่มาของข้อมูล

 

Topics for this course

12 Lessons

ข้อมูลพื้นฐาน StreamYard

Streamyard คืออะไร
คุณสมบัติของ Streamyard
ข้อจำกัด Streamyard
ผู้ก่อตั้ง streamyard

วิธีการใช้งาน StreamYard

การเผยแพร่สตรีม

ช่างทางการติดต่อผู้สอน

ข้อสอบหลังเรียน

แหล่งที่มาของข้อมูล

Free