วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

การวาดผังงานด้วยเว็บไซต์ Diagram.net

เกี่ยวกับคอร์ส

การวาดผังงานด้วยเว็บไซต์ Diagram.net เป็นวิธีการวาดผังงานใช้เว็บไซต์ Diagram.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์เขียนผังงานออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่เข้าใช้งาน อีกทั้งยังสามารถนำบัญชี Google มาผูกเข้ากับเว็บไซต์ เพื่อเปิดการใช้งานการทํางานแบบเรียลไทม์และบันทึกข้อมูล
ลงบน Google Drive ได้อีกด้วย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร

 1. วิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ diagram.net
 2. สัญลักษณ์การเขียนผังงาน
 3. การวาดผังงานแบบลําดับ
 4. การวาดผังงานแบบวนซ้ําและแบบเงื่อนไข
 5. การบันทึกภาพผังงานลงในคอมพิวเตอร์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. อาจารย์
 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
 4. ประชาชนทั่วไป

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เว็บบราวเซอร์อย่าง Google Chrome , FireFox หรือ Microsoft Edge
 2. อินเทอร์เน็ต
 3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค

ผู้พัฒนาหลักสูตร

นายธนวัฒน์ อิ่นแก้ว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Email : 64181550111@g.lpru.ac.th